Wystawy kotów


Dr n. wet. Jarosław Mazur
Specjalista chorób psów i kotów
Hodowca kotów rasowych

Wystawy różnych gatunków zwierząt rasowych rządzą się swoimi odrębnymi prawami. Wystawy kotów są diametralnie inne od powszechniej znanych wystaw psów. Oprócz przepisów dotyczących wystawiania zwierząt odmienny jest też sposób prezentacji kotów. Wystawa to miejsce spotkania hodowców, wymiany spostrzeżeń, doświadczeń i plotek dotyczących wystawianych zwierząt. W Polsce wystawy organizowane są średnio co miesiąc przez Stowarzyszenie Hodowców Kotów Rasowych (SHKR). Jest to największy klub zrzeszający hodowców i miłośników kotów. SHKR jest członkiem światowej organizacji Federation International Feline (FIFe), do której należy wiele klubów z różnych części świata.

Prezentacja kotów
Koty są prezentowane na ringach sędziowskich w odmienny sposób niż psy. Różnice wynikają z charakteru zwierząt. Nie jest możliwe, aby w poszczególnych grupach zwierzęta swobodnie biegały po ringu dla zaprezentowania swoich walorów. W czasie wystawy koty umieszcza się w klatkach w celu pokazania ich publiczności. Do ringów sędziowskich przynoszone są pojedynczo do oceny. Zdarza się, że zwierzęta o dużym temperamencie pobudzone obecnością innych osobników stają się agresywne i próbują wyładować napięcie na właścicielu czy innych kotach.

Ocena kotów Ocena kotów odbywa się z uwzględnieniem różnych podziałów. W zależności od wieku koty startują w różnych klasach wiekowych: klasie kociąt - od 3 do 6 miesięcy, klasie starszej młodzieży - od 6 do 10 miesięcy, oraz klasie otwartej dla kotów, które ukończyły 10 miesięcy i ubiegają się o tytuły hodowlane. Dorosłe koty mogą ubiegać się o tytuły warunkowane ocenami zdobywanymi w poszczególnych kategoriach (ocena doskonała, bardzo dobra, dobra i dyskwalifikująca). W przypadku ocen...