Chów i hodowla świnek morskich. Cz. IV. Rozród, cd.


Lek. wet. Jerzy Kulesza

Ukoronowaniem hodowli świnek morskich jest ich rozmnożenie oraz odchowanie zdrowego i licznego potomstwa. Warunkiem osiągnięcia dobrych wyników rozrodu jest znajomość fizjologii tego gatunku oraz zapewnienie warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. W tej części artykułu Autor przedstawił zjawiska z pogranicza fizjologii i patologii ciąży, odchów młodych oraz zaburzenia w rozrodzie.

ZJAWISKA Z POGRANICZA FIZJOLOGII I PATOLOGII

Zapłodnienie dodatkowe

Bardzo rzadkim zjawiskiem jest tzw. dodatkowe zajście w ciążę. Dochodzi do niego w przypadku pokrycia w kolejnym cyklu rujowym samicy będącej już w ciąży. Skutkiem tego jest jednoczesny rozwój płodów w różnym wieku. Ze względu na różnice w stopniu rozwoju płodów z obu kryć dochodzi do dwukrotnego porodu. Płody bardziej zaawansowane w rozwoju rodzą się około 2 tygodni wcześniej, co podyktowane jest długością cyklu płciowego, który w tym wypadku jest nieco skrócony (14-17 dni).

Ciąża rzekoma

Zjawisko to występuje stosunkowo rzadko i trwa około 17 dni. Może być następstwem wczesnego poronienia. W takim wypadku produkcja mleka może trwać od 1 do 2 tygodni. Aby ją zatrzymać, wystarczy postępowanie dietetyczne polegające na wycofaniu z diety zieleniny.


ODCHÓW MŁODYCH

Odchów młodych przebiega przy matce. Świnki rodzą się praktycznie całkowicie sprawne, pokryte sierścią, z otwartymi oczami i wyrżniętymi zębami. Już w 2 godziny po porodzie poruszają się bez większych problemów, choć jeszcze nieco nieporadnie. W drugiej dobie młode podejmują pierwsze próby pobierania stałego pokarmu. Należy wtedy podawać tartą marchewkę lub buraki. Po paru dniach praktycznie pobierają pokarm taki jak matka.

W chowie intensywnym (duże hodowle) młode świnki pozostają przy samicy do ukończenia 3 tygodni życia, co jest podyktowane długością okresu laktacji. W hodowlach indywidualnych młode mogą pozostawać przy samicy dłużej, nawet do 5 tygodni. Po tym cza...