Wybrane zagadnienia z odchowu królicząt


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa

Bardzo ważnym zagadnieniem w produkcji królików w warunkach ferm towarowych jest rozpłód zwierząt, a w szczególności liczba królików urodzonych, odsadzonych oraz odchowanych z miotu.

Króliki należą do zwierząt o dużych możliwościach rozrodczych - nawet do 70 królików od 1 samicy w roku. Tak duże możliwości biologiczne tego gatunku zwierząt nie oznaczają, że w chowie fermowym uzyskuje się tak znaczną liczbę królików od samicy. Liczba królików urodzonych, odsadzonych oraz odchowanych od samicy z miotu jest uzależniona od wielu czynników: między innymi od rasy, pory roku, wieku samicy przy pierwszym kojarzeniu, terminu krycia po wykocie, długości użytkowania rozpłodowego, ...