Afrykańska mysz pigmejska (Mus minutoides) - występowanie, charakterystyka gatunku, hodowla w warunkach domowych


Katarzyna Nowaczewska
Profesjonalny Opiekun Zwierząt
Prezes Polish Mouse Club

Świat gryzoni jest bardzo duży, lecz one same są niewielkie, chociaż największe gatunki, do który zalicza m.in. kapibarę żyjącą w Ameryce Południowej, potrafią ważyć nawet 80 kg. Z kolei najmniejsze, i tych jest najwięcej, ważą kilkanaście lub kilkadziesiąt gramów, są też i takie, których masa ciała nie przekracza 10 g. Jednym z takich miniaturowych gatunków jest właśnie Mus minutoides (Smith, 1834), czyli mysz pigmejska, występująca też pod nazwą afrykańska mysz pigmejska. Osiąga długość 3-7 cm, z ogonem długości ok. 2-3 cm. Średnia masa ciała tych zwierząt to zaledwie 12-14 g, przy czym samice są nieco większe od samców. Poza tym brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Afrykańska mysz pigmejska jest uznawana za najmniejszy gatunek gryzonia oraz jeden z najmniejszych gatunków ssaków na świecie. Tak jak około 1000 innych, pokrewnych jej gatunków należy do rodziny Muridae.

W warunkach naturalnych myszy pigmejskie zasiedlają tereny RPA i Suazi oraz północną część środkowej Afryki (ryc. 1, kolor niebieski). Ich obecność, choć nie tak liczną i nie w pełni potwierdzoną, odnotowano także w Burundi, Kamerunie, Centralnej Republice Afryki, Kongo, Kenii, Namibii, Sudanie, Tanzanii, Rwandzie oraz Zjednoczonej Republice Ugandy. Obecnie populacja afrykańskiej myszy pigmejskiej jest uważana za stabilną, a jej status wynikający ze stopnia zagrożenia gatunku według World Conservation Union określa się jako LC (Least Concern), czyli najmniejszego ryzyka.

Gatunek ten zasiedla głównie sawannę oraz trawiaste tereny w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Zwierzęta te mogą jednak występować także na terenach podmiejskich, skalistych, ugorach, bardziej suchych i wypalonych pastwiskach, czyli terenach mniej przyjaznych do życia. W takich właśnie nadzwyczaj suchych miejscach wykazują dość ciekawe zachowania, mające na celu pozyskiwanie wody w tyc...