Myszy rasowe. Cz. II. Choroby i problemy zdrowotne


Katarzyna Nowaczewska
Członek Polish Mouse Club
Profesjonalny opiekun zwierząt

Najważniejszą zasadą w amatorskiej hodowli myszy jest to, że jeśli jakiś osobnik wydaje się chory lub mamy choćby najmniejsze wątpliwości co do stanu jego zdrowia, należy jak najszybciej oddzielić go od reszty zwierząt. Zapobiegnie to ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby, gdyby okazała się ona zaraźliwa. Bardzo ważną zasadą jest też zachowanie odpowiedniej długości kwarantanny przy zakupie nowych osobników do hodowli. Powinna ona trwać 3-4 tygodnie, w czasie których bacznie obserwuje się wszystkie nowe myszy. Kolejna zasada to higiena, higiena i jeszcze raz higiena wszystkiego, co wiąże się z hodowlą - od klatek po osprzęt i paszę.

CHOROBY BAKTERYJNE I WIRUSOWE

Przewlekłe zapalenie płuc (mykoplazmoza myszy) jest jednym z poważniejszych zakażeń bakteryjnych u myszy. Powodują je bakterie Mycoplasma pulmonis. Objawy obejmują kichanie, mrużenie oczu, czerwonobrązowy kolor łez oraz sierść szorstką w dotyku. Jeśli zarazek ten umiejscowi się w uchu wewnętrznym, może powodować charakterystyczne przekrzywienie głowy. Choroba ta może przyczyniać się do pogorszenia wyników reprodukcyjnych i spadku plenności.

Antybiotykoterapia ogranicza się raczej do podawania stosownych preparatów w wodzie pitnej. W bardzo ciężkich przypadkach można zastosować iniekcję, jako ostatnią próbę ratowania życia myszy. Jest to jednak ostateczność z uwagi na trudności w ustaleniu prawidłowej dawki jednorazowej. Ponadto myszy często bardzo źle znoszą podawanie leków w zastrzykach, a skóra w miejscu wkłucia może nawet ulec martwicy (ryc. 1 i 2). Niestety według wielu hodowców i lekarzy całkowite wyleczenie mykopla...