Zasady wychowu prosiąt ssących i odsadzonych


Dr hab. Anna Rekiel, prof. SGGW
Wydział Nauk o Zwierzętach

Najtrudniejszym etapem w produkcji świń jest odchów prosiąt. W tym okresie należy wykonać różne zabiegi profilaktyczne i pielęgnacyjne. Od ich terminowego przeprowadzenia w dużym stopniu zależy zdrowie prosiąt oraz ich tempo wzrostu.

Podstawowe zabiegi to: - 1. dzień - skrócenie i dezynfekcja pępowiny, umożliwienie pobierania siary, dogrzewanie, - 1.-2. dzień - przycinanie kiełków, - 1.-3. dzień - skracanie ogonków, - 2.-4. dzień - podanie preparatu żelazowego, - 2.-3. dzień - wyrównywanie liczebności miotów, - 3.-7. dzień - kastracja knurków, - 4.-6. dzień - dostęp do wody, dokarmianie paszą stałą, - 28.-42. dzień - odłączanie prosiąt od loch. Nadzorowanie porodu i wykonanie pierwszych czynności pielęgnacy...