Prawidłowe żywienie królików utrzymywanych jako zwierzę towarzyszące


Lek. wet. Lidia Lewandowska
Lecznica Weterynaryjna OAZA
Warszawa

Królik trzymany w domu jako zwierzę towarzyszące człowiekowi żyje długo - średnio 7 lat (choć niektóre króliki dożywają i czternastu). Prowadzi zwykle kanapowy, mało aktywny tryb życia, zazwyczaj nie jest też rozmnażany. Nic więc dziwnego, że sposób żywienia takiego królika powinien być zupełnie inny niż królika hodowlanego, którego okres życia jest krótszy, a celem jego hodowli jest uzyskanie jak największej ilości mięsa (brojlery królicze), sierści (króliki angorskie) czy młodych (królice rozrodowe). Podstawowym błędem popełnianym przez właścicieli królików domowych jest karmienie ich pokarmami przeznaczonymi dla królików hodowlanych.

PRZEWÓD POKARMOWY KRÓLIKA Króliki należą do rzędu zajęczaków ( Lagomorpha) i są zwierzętami roślinożernymi ( ryc. 1). Aby mogły spożywać duże ilości włóknistego pokarmu, natura wyposażyła je w odpowiednie uzębienie i specjalnie przystosowany przewód pokarmowy. W jamie ustnej królika znajduje się 28 zębów I(2/1); C(0/0); PM (3/2); M(3/3). Rosną one przez całe życie królika w tempie około 2 mm na tydzień (1) i wymagają regularnego ścierania. Dzieje się to dzięki codziennemu, wielogodzinnem...