Utrzymanie myszy w chowie i hodowli amatorskiej


Mgr Aleksandra Karolina Szuwar

Udomowienie myszy ( Mus musculus) miało miejsce przed naszą erą, w starożytnych Chinach i Japonii. Już wtedy pełniła ona rolę zwierzęcia towarzyszącego, utrzymywanego w celach rozrywkowych. Na terenie Europy po raz pierwszy zawitała do Anglii. W XIX w. wraz z gwałtownym rozwojem nauk przyrodniczych rozpoczęto jej masową hodowlę w placówkach naukowych. Gatunek ten zyskał wówczas nowe znaczenie. Wtedy też pojawiła się nazwa mysz laboratoryjna.

Ze względu na łagodny charakter, łatwość hodowli (małe rozmiary zwierzęcia, wszystkożerność, wysoki wskaźnik rozrodu) i przyjemność prowadzenia obserwacji (szeroki wachlarz zachowań społecznych i osobniczych, inteligencja) myszy nadal cieszą się niegasnącą popularnością. Prowadzone przez lata prace hodowlane, przyczyniające się do powstania wielu odmian barwnych - jednolitych na całym ciele, łaciatych, podpalanych itp. - dodatkowo uatrakcyjniły ten gatunek. Dziś mówi się o myszkach japońskic...