Królik - nieznany czy znany? Cz. II. Świat


Doc. dr hab. Paweł Bielański,
dr inż. Dorota Kowalska
Instytut Zootechniki, Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt, Balice k. Krakowa

Kraje członkowskie Unii Europejskiej, takie jak Francja, Hiszpania czy Włochy, są czołowymi producentami i konsumentami mięsa króliczego. Istnieje tam ustalona tradycja jego spożycia.

Francja produkuje około 120-150 tys. ton mięsa króliczego rocznie, a spożycie na 1 mieszkańca wynosi tam 2,08-2,8 kg mięsa w ciągu roku. Krajowa produkcja nie pokrywa zapotrzebowania, importuje się około 10-12 tys. ton mięsa rocznie. Od wielu lat poziom produkcji i konsumpcji utrzymuje się na tym samym poziomie. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły zmiany w strukturze produkcji. Aktualnie około 58-60% produkcji pochodzi z ferm towarowych stosujących nowoczesne technologie produkcji, a pozo...