Patagonka - jedna z najbardziej odpornych i hałaśliwych przedstawicielek rodziny papug


Mgr inż. Krzysztof Michał Jabłoński
Warszawski Ogród Zoologiczny

Patagonka jest dużą, atrakcyjną papugą, a jednocześnie jedną z najbardziej hałaśliwych papug amerykańskich. Jej ojczyzną jest Argentyna, gdzie jako szkodnik upraw jest masowo odstrzeliwana i odłapywana. Występuje także w Chile, Urugwaju i na Falklandach. W środowisku naturalnym patagonki żyją na otwartych sawannach, niezbyt gęsto zalesionych obszarach oraz na terenach rolniczych i miejskich. Często można je spotkać w pobliżu siedzib ludzkich, np. w sadach, na farmach, w miejskich parkach lub na polach golfowych. Papugi mogą tworzyć kolonie liczące wiele tysięcy osobników. Ze względu na swoje zwyczaje noclegowe i przywiązanie do miejsc gniazdowania patagonki są łatwym łupem dla myśliwych i kłusowników.

Do Europy pierwsze patagonki zostały sprowadzone prawdopodobnie około 1868 roku. Papugi te należą do jedynego rodzaju Cyanoliseus, w którym wyróżniamy jeden gatunek podzielony na trzy podgatunki, różniące się nieco między sobą wielkością i ubarwieniem:

1. Cyanoliseus p. patagonus - najpopularniejsza w hodowlach

2. Cyanoliseus p. andinus

3. Cyanoliseus p. byroni.

Patagonka często nazywana jest błędnie konurą patagońską lub konurą, a przecież należy zupełnie do innego rodzaju niż konury, których wszystkie gatunki należą do rodzaju Aratinga. Jedyną wspólną cechą papug z rodzaju Aratinga i Cyanoliseus jest ogromna hałaśliwość.


Rozród i utrzymanie w niewoli

Patagonka ze względu na hałaśliwość nie nadaje się do mieszkania w bloku. W naturze żyje w dużych stadach, dlatego najlepiej czuje się w dużej grupie pobratymców w całorocznej wolierze ogrodowej. Nawet w czasie bardzo surowych zim nie ma potrzeby przenoszenia jej do pomieszczenia ogrzewanego.

Papugi te rozmnożono po raz pierwszy w Holandii w 1957 roku u prywatnego hodowcy, a za gniazdo posłużyła im budka zrobiona z pnia drzewa o wymiarach 22 cm x 50 cm i o średnicy otworu wejściowego 10 cm. W takim gnieździe p...