Ara ararauna - chów i rozmnażanie w niewoli


Mgr inż. Krzysztof Michał Jabłoński
Warszawski Ogród Zoologiczny

Ary należą do rodziny papug (Psittacidae), a nazwa ich pochodzi prawdopodobnie od nazwy małego indiańskiego plemienia Arara, które żyło w dolinie Amazonki aż do płaskowyżu Mato Grosso. Ojczyzną ar jest tropikalna Ameryka Łacińska, gdzie zasiedlają one rozległe starodrzewy. Należą do największych papug na świecie. Ze względu na imponujące rozmiary w zasadzie nie mają - poza człowiekiem - naturalnych wrogów. Rozróżnia się 18 gatunków ar należących do trzech rodzajów: Anodorhynchus, grupującego trzy gatunki, Cyanopsitta, reprezentowanego przez jeden gatunek, oraz Ara, obejmującego czternaście gatunków.

Ary wyróżniają się spośród wszystkich papug wysmukłą sylwetką, długim ogonem i dużą głową zaopatrzoną w potężny dziób. Charakterystyczną ich cechą są obszary białej skóry w części twarzowej, w zależności od gatunku nagiej lub porośniętej drobnymi piórkami, tworzącymi charakterystyczne wzory. Ich układ jest cechą gatunkową.

Ary nigdzie nie prezentują się tak jak na wolności. Ich pełen gracji lot nad wierzchołkami drzew robi na obserwatorze niezapomniane wrażenie. W dużych, liczących kilkadziesiąt osobników stadach papugi wędrują w poszukiwaniu pokarmu. Wśród bujnej tropikalnej roślinności przez cały rok znajdują go pod dostatkiem. Żywią się jagodami, pędami roślin i owocami drzew, w tym twardymi orzechami, które bez trudu rozgryzają potężnym dziobem. Wiele ich roślin pokarmowych zawiera trucizny, na które ary nie są wprawdzie uodpornione, ale znajdują odpowiednie odtrutki.

Braki składników mineralnych ptaki te wyrównują, masowo podążając po każdym posiłku ku stromym brzegom rzeki, gdzie dziobią słonawą glinkę. Na brzegach Amazonki i jej dopływów niemal roi się od ar, z których najliczniej występują zielonoskrzydła i żółtoskrzydła. Setki papug robią straszny zgiełk, przekrzykując się nawzajem, jednak mimo pozornej beztroski ptaki cały czas zachowują czujność i reag...