Możliwości doskonalenia rozrodu gołębi. Cz. III


Dr n. wet. Małgorzata Klimowicz
Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Akademia Rolnicza w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Dubiel
Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wraz z rozwojem i doskonaleniem technik biotechnologicznych rośnie na świecie zainteresowanie środowisk naukowych oraz hodowców sztucznym unasiennianiem. Zabieg ten, jako jedna z nowoczesnych metod, umożliwia uzyskanie w danym sezonie większej liczby potomstwa po wybitnych rodzicach. O ile sztuczna inseminacja jest dość często stosowaną metodą wspomagania rozrodu u ptactwa domowego, zarówno grzebiącego, jak i wodnego, o tyle takie postępowanie jest mało popularne w przypadku gołębi.

Pierwsze doniesienia dotyczące sztucznej inseminacji tego gatunku ptaków pojawiły się w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Na bazie tamtych doświadczeń ukształtowały się obecne stosowane metody inseminacji gołębic.


SZTUCZNA INSEMINACJA GOŁĘBIC

Przygotowanie do zabiegu

Gołębie są ptakami, u których nie stwierdzono sezonowości w rozrodzie, czyli mogą one składać jaja niezależnie od pory roku i warunków klimatycznych. W okresie aktywności płciowej jaja są składane średnio co 20-25 dni. Dzień złożenia pierwszego jaja określa się jako dzień zerowy cyklu. Natomiast zabieg inseminacji przeprowadza się w okresie od 18. do 25. dnia cyklu. Przed przystąpieniem do inseminacji gołębica powinna być przygotowana do zabiegu. W tym celu wykonujemy delikatny masaż...