Możliwości doskonalenia rozrodu gołębi. Cz. I


Dr n. wet. Małgorzata Klimowicz
Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Akademia Rolnicza w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Dubiel
Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Gołąb uchodzi za ptaka monogamicznego, to znaczy łączy się w parę z jednym partnerem. Partnera wybiera sobie sam lub jest to osobnik wybrany przez hodowcę. Gołębie trwają w takim związku całe życie. Jednakże w hodowlach kontrolowanych dość częstą praktyką jest rozdzielanie par w okresie jesiennym i kojarzenie nowych partnerów na wiosnę, przy wykorzystaniu znajomości zasad dziedziczenia. Gdy gołębie różnej płci zostają rozdzielone na okres zimy, tworzenie nowych par przebiega zazwyczaj bez komplikacji. W nielicznych przypadkach partnerzy ubiegłoroczni niechętnie poddają się temu zabiegowi i powracają do siebie. W tej sytuacji tworzenie nowych par jest niemożliwe.

Okres rozrodczy u gołębi trwa na ogół około tygodnia. W tym czasie samce nie odstępują swoich partnerek, zauważalna jest silna wokalizacja (gruchanie) oraz zaloty (iskanie upierzenia głowy gołębicy). Takie zachowanie samca ma na celu zmuszenie samicy do wejścia do gołębnika i siadania na gnieździe. W okresie lęgowym samica składa dwa białe, błyszczące jaja - pierwsze na ogół w ciągu 10-14 dni od kopulacji, a po mniej więcej 44-48 godzinach - drugie.

Po złożeniu pierwszego jaja rozpoczyna się wysiadywanie, które w początkowym okresie jest dość niesystematyczne. Zazwyczaj w nocy jaja wysiaduje gołębica, natomiast w ciągu dnia samiec. Wysiadywanie jaj trwa w naszym klimacie około 18 dni, może jednak wahać się od 15 od 20 dni, w zależności od mikroklimatu. Około 5-10 dni od rozpoczęcia lęgu skorupka zapłodnionego jaja zaczyna zmieniać barwę na siwopopielatą. Skorupka jaj niezapłodnionych najczęściej przybiera kolor żółtoróżowy. W ...