Żywienie małych ptaków egzotycznych (podrodzina Estrildinae)


Dr inż. Sebastian Nowaczewski
Katedra Hodowli i Użytkowania Drobiu, AR Poznań

Podrodzina astryldy (Estrildinae) należy do rodziny wikłaczy (Ploceidae), podrzędu ptaków śpiewających (Passeres). Zróżnicowany kształt dzioba dzieli gatunki na dwie grupy: amadyny cienkodziobe - potocznie nazywane astryldami, oraz amadyny grubodziobe, określane krótko amadynami.

Najbardziej znane amadyny w hodowlach amatorskich to amadyniec (Chloebia gouldiae), zwany także amadyną wspaniałą lub Guldą, kraśniczek diamentowy (Emblema guttata), czyli kiedyś amadyna diamentowa, oraz amadynka długosterna (Poephila acuticauda). Z kolei wśród astryldów najczęściej możemy spotkać krasnogonka oliwkowego (Neochmia ruficauda), zwanego popularnie astryldą trzcinową, bengalika czerwonego (Amandava amandava) i złotobrzuchego (Amandava subflava), astrylda złotolicego (Estrilda melpoda) i czarnorzytnego (Estrilda troglodytes), amadynkę kratoskrzydłą (Poephila bichenovii annulosa), motylika krasnouchego (Uraeginthus bengalus), papuzika trójbarwnego (Erythrura trichroa) i czerwonolicego (Erythrura psittacea).

W warunkach naturalnych zarówno amadyny, jak i astryldy żywią się karmą bardzo urozmaiconą, w której dominują rośliny oraz bezkręgowce charakterystyczne dla danego biotopu. Niestety w warunkach hodowlanych nie jesteśmy w stanie zapewnić tego typu pokarmu. Można tylko starać się jak najbardziej urozmaicić podawaną karmę, wykorzystując do tego celu rośliny i owady dostępne w sklepach zoologicznych, zielarniach, ogródkach działkowych oraz lasach, mając przy tym na uwadze zdrowie egzotycznej awifauny.

Pokarm roślinny

Pokarmem bazowym wielu gatunków astryldów i amadyn są gotowe mieszanki, dostępne w sklepach zoologicznych, zawierające suche ziarna i nasiona. W takiej mieszance powinny znaleźć się m.in. różne gatunki prosa (Panicum ssp.), w tym proso senegalskie, potocznie senegal, mozga kanaryjska (Phalaris canariensis) oraz oleja...