Astryldy australijskie - przegląd gatunków i występowanie w środowisku naturalnym


Dr n. wet. Tomasz Piasecki,
lek. wet. Elżbieta Piasecka*
Katedra Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
*Prywatna praktyka weterynaryjna

Kontynent australijski zamieszkuje przeszło 800 gatunków ptaków. Wśród tej ogromnej różnorodności ornitofauny wyróżniamy 19 gatunków astryldów (tab. I). Ptaki te są znane na całym świecie z hodowli w niewoli. Status ich występowania w środowisku naturalnym jest zróżnicowany, począwszy od gatunków pospolitych, występujących na terenie niemal całego kontynentu, po gatunki rzadkie, spotykane tylko na ograniczonych obszarach.

W niniejszym opracowaniu pragniemy w skrócie przedstawić informacje dotyczące występowania wybranych gatunków astryldów australijskich w środowisku naturalnym. Gatunki opisane poniżej mamy przyjemność obserwować we własnej hodowli. Amadynka białolica ( Poephila bichenovii) W środowisku naturalnym występują dwa podgatunki amadynki białolicej: nominalny P. bichenovii bichenovii i P. b. annulosa. Długość ciała to 10-11 cm, brak u nich dymorfizmu płciowego, okolica oka, policzek, gardł...