Astryldy. Cz. II. Systematyka i nazewnictwo polskie


Andrzej Jarosz

Z mieszanymi uczuciami przystępuję do pisania tego rozdziału, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie będę w stanie przedstawić Państwu konkretnych i w pełni wiarygodnych informacji. Sporo synonimów naukowych nazw rodzajowych, a także nazw polskich może wprowadzić w błąd początkujących miłośników tych ptaków i wywołać wiele zamieszania.

Zacznijmy jednak od taksonomii i, upraszczając, przyjmijmy w tym opracowaniu za najwyższy takson rząd ( Ordo). Interesujące nas ptaki należą do rzędu wróblowych ( Passeriformes), podrzędu śpiewających ( Oscines) i rodziny astryldów ( Estrildidae). W pierwszej części artykułu napisałem, że rodzina ta jest reprezentowana przez mniej więcej 140 gatunków. Dlaczego nie podałem konkretnej liczby? Otóż wiele opracowań przytacza różne liczby gatunków i trudno zająć w tej sprawie jednoznaczne st...