Astryldy. Cz. I. Wiadomości ogólne


Andrzej Jarosz

Rodzina astryldów, reprezentowana przez mniej więcej 140 gatunków, to na ogół drobne, barwnie opierzone ptaki, samce niejednokrotnie bardziej jaskrawo. U niektórych gatunków nie występuje dymorfizm płciowy. Żyją gromadnie i są bardzo ruchliwe. Skorupki ich jaj mają zawsze białą barwę. W jamie dziobowej piskląt znajdują się ciemne plamki, tworzące swoisty dla każdego gatunku rysunek. Niekiedy w kątach dzioba występują błyszczące, odbijające światło brodawki, tzw. wskaźniki pisklęce, ułatwiające dorosłym ptakom karmienie w ciemnych dziuplach.

Występowanie, biotopy, tryb życia Pierwotną ojczyzną astryldów była Afryka do południowych obszarów Sahary. Przez wiele setek lat rozprzestrzeniły się w inne rejony świata. Dziś poza Afryką możemy je spotkać na Madagaskarze, w południowej Azji po Tajwan, w Indonezji, Nowej Gwinei, Australii i na wielu wyspach Oceanii poza Nową Zelandią, występują więc przede wszystkim w klimacie tropikalnym. Zamieszkują zagajniki, widne lasy, zarośla trzcinowe nad brzegami rzek, jezior i na mokradłach, ro...