Zeberki i mewki japońskie - uwagi na temat chowu i hodowli. Cz. II


Dr Hubert Zientek
Warszawa

Zeberki i mewki są ptakami łatwo rozmnażającymi się w niewoli, a nieudane lęgi zdarzają się najczęściej u niektórych delikatniejszych odmian barwnych. Największy wpływ na powodzenie hodowli ma właściwe dobranie się pary lęgowej oraz zapewnienie jej odpowiednich warunków środowiskowych.

Stymulowanie i przygotowanie ptaków do lęgów
Hodowca może najskuteczniej oddziaływać na organizm ptaka dwoma czynnikami środowiskowymi: długością dnia świetlnego i modyfikacją diety. W pierwszym przypadku chodzi o stopniowe wydłużenie dnia do 14-16 godzin na dobę. W okresie budowy gniazda, parzenia się ptaków i składania jaj żywienie pary rodzicielskiej powinno być jak najbardziej urozmaicone. Polecam bardzo moim zdaniem dobre, choć nietanie mieszanki ziarniste przeznaczone dla amadyn. Ponadto dieta powinna zawierać umiarkowany dodatek białka zwierzęcego w postaci mieszanki jajecznej i białego twarogu, zmieszanych z pokruszonym biszkoptem, siekaną gwiazdnicą lub mniszkiem lekarskim. Znakomicie stymuluje do lęgów także skiełkowane ziarno prosa lub pszenicy. Dodatek tartej marchwi jest jak najbardziej wskazany, podobnie jak stały dostęp do dobrej (sypkiej) mieszanki mineralno-witaminowej lub zamiast niej do kredy, sepii, bloczków wapiennych, pokruszonych skorupek jaj itp.

Lęgi Zeberki i mewki przystępują do rozrodu w każdej porze roku, jednak ze względu na zdrowie ptaków nie należy dopuszczać do więcej niż 3, a wyjątkowo 4 lęgów w roku. Przy hodowli klatkowej najkorzystniej jest umieszczać każdą parę w oddzielnej klatce (zwłaszcza w przypadku mewek). Do jednego z jej boków mocujemy na zewnątrz budkę lęgową o wymiarach 12 × 12 × 10 cm z wyciętą jedną trzecią przedniej ściany oraz małym patyczkiem ułatwiającym wchodzenie do wnętrza gniazda. Niektórzy hodowcy p...