Żółwie wodno-lądowe - miniprzewodnik do rozpoznawania gatunków najczęściej spotykanych w handlu. Cz. II


Lek. wet. Łukasz Skomorucha,
lek. wet. Ewa Chomutowska

W pierwszej części artykułu przedstawiliśmy Czytelnikowi najczęściej spotykane w handlu zoologicznym gatunki żółwi bokoszyjnych oraz żółwiaki. W drugiej jego odsłonie kontynuujemy prezentację kolejnych taksonów, skupiając się tym razem na wodno-lądowych gatunkach z podrzędu skrytoszyjnych.

Żółw jaszczurowaty

Rozmiary: 30-50 cm

Obszar występowania: Kanada i USA

Środowisko naturalne: zbiorniki stojące lub wolno płynące - rzeki, jeziora, stawy, bagna.

Sen zimowy: na dnie zbiornika wodnego, osobniki z południowych granic obszaru występowania nie zimują.

Żółw jaszczurowaty (Chelydra serpentina) jest gatunkiem północnoamerykańskim. Zasiedla obszar od południowo-wschodniej Kanady po Florydę na południu. Na zachód sięga po Góry Skaliste. W obręb rodzaju Chelydra wchodzą jeszcze dwa znacznie słabiej poznane gatunki - Chelydra rossignonii z obszarów Ameryki Środkowej oraz Chelydra acutirostris z Ameryki Południowej. Żółw jaszczurowaty został także zawleczony poza teren swojego naturalnego występowania, w tym również do Europy. Dwa lata temu schwytano w wodach w okolicach Rzymu dwa duże (około 20 kg) osobniki tego gatunku.

Są to stosunkowo duże żółwie. Długość karapaksu może dochodzić nawet do 50 cm, a masa ciała może przekraczać 30 kilogramów. Mają stosunkowo dużą głowę z bardzo silnymi szczękami, długą i giętką szyję, bardzo długi ogon i ogólnie dosyć "muskularną" budowę. Karapaks jest słabo wybrzuszony, o stosunkowo płaskiej powierzchni. Plastron uległ znacznej redukcji.

Zasiedlają stojące lub wolno płynące zbiorniki wodne o gęstej roślinności i mulistym dnie. Większość czasu spędzają zanurzone w wodzie, chociaż czasami można zaobserwować osobniki dość ociężale przemieszczające się po lądzie między poszczególnymi akwenami. W razie potrzeby zaskakująco sprawnie wspinają się na napotkane przeszkody, w tym metalowe siatki ogrodzeń. Głównym pokarmem żółwi jaszczurowatych są wszelkiego ...