Rola urządzeń pomiarowo-kontrolnych w chowie i hodowli gadów


Lek. wet. Aleksandra Maluta
Przychodnia Weterynaryjna
Szpital Zwierząt Egzotycznych OAZA

Pisałam o tym wielokrotnie, nie zaszkodzi jednak przypomnieć, że gady są zwierzętami zmiennocieplnymi, a dokładniej ektotermicznymi, inaczej zwanymi pojkilotermicznymi - cechują się zmienną temperaturą ciała, zależną od temperatury otoczenia. Regulacja temperatury polega u nich na pobieraniu energii cieplnej z otoczenia bądź jej oddawaniu. Oznacza to, że aktywnie poszukują temperatury otoczenia optymalnej dla ich organizmu. Cecha ta warunkuje specyficzne wymagania względem warunków utrzymania w terrarium. W dobrze skonstruowanym zbiorniku zwierzęta powinny mieć zapewnione miejsce chłodne i gorące, a także nocne spadki temperatur, czyli tzw. gradient. Czasami jest to trudne do osiągnięcia, zwłaszcza jeżeli terrarium jest niewielkich rozmiarów.

W zbiorniku przeznaczonym do chowu lub hodowli gadów najważniejszym urządzeniem pomiarowym, o którym wiele osób nie pamięta, jest termometr. Może być to najprostszy termometr terraryjny bądź też model elektroniczny połączony z higrometrem. Osobiście polecam takie z funkcją zapamiętywania skrajnych temperatur, co jest bardzo przydatne, zwłaszcza gdy próbuje się dociec, czy zwierzę nie uległo przegrzaniu lub przechłodzeniu, a także jeśli zwierzęta są sezonowane i przygotowywane do rozrodu albo zimowane. Termometr taki pozwala bez trudu odczytać nawet po kilku godzinach najniższą temperaturę nocną. Przy większej liczbie terrariów można wykorzystać termometr laserowy (pirometr), którym można szybko i bez problemu zmierzyć temperaturę w kilku miejscach w zbiorniku, kierując na wybrane miejsce promień lasera. Ten typ termometru polecam jednak jako dodatkową kontrolę, poza miernikiem umieszczonym w terrarium na stałe. Zwykłe termometry elektroniczne, jak i te połączone z higrometrami i z funkcją pamięci skrajnych temperatur oraz pirometry można dostać w marketach budowlanych.

Brak czytnika temperatury spra...