Żółwie lądowe (Testudinidae) - miniprzewodnik do rozpoznawania gatunków najczęściej spotykanych w handlu


Lek. wet. Łukasz Skomorucha
Przychodnia weterynaryjna "Salvet", Warszawa
Anna Dziopak
Studentka VI roku WMW Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Jeszcze 15-20 lat temu w Polsce powszechnie dostępne były żółwie stepowe (Argionemys horsfieldii), przemycane zza wschodniej granicy i sprzedawane tysiącami bez jakiejkolwiek kontroli na bazarach i targowiskach. Po transformacji ustrojowej i obostrzeniu przepisów dotyczących ochrony przyrody (chociażby wejście w życie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 12 marca 1990 r. Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem - CITES) sytuacja uległa drastycznej zmianie - obecnie handel wszystkimi gatunkami żółwi lądowych wymaga odpowiednich zezwoleń i rejestracji we właściwych urzędach. Żółw stepowy nadal jest jednym z gatunków najliczniej oferowanych w sklepach zoologicznych, w handlu pojawiają się jednak także nowe, mniej znane żółwie, pochodzące z rejonów tropikalnych i o zupełnie innej biologii. W niniejszym artykule autorzy przedstawią krótką charakterystykę najczęściej spotykanych w handlu gatunków z rodziny Testudinidae, czyli żółwi lądowych.

Żółw stepowy [Agrionemys (Testudo) horsfieldii]

Najbardziej popularny, pojawiający się już od kilkunastu lat w hodowli Agrionemys horsfieldii nie przyciąga oka wyróżniającym się ubarwieniem - pancerz jest barwy oliwkowozielonej, przy czym na każdej tarczce występują ciemne plamy. Głowa, kończyny i ogon są ciemne. Tego typu ubarwienie pomaga mu maskować się wśród stepowej roślinności. Karapaks jest dość nisko wysklepiony, kształtu owalnego, ma tarczkę karkową. Cechami charakterystycznymi tego żółwia są: obecność czterech pazurów na wszystkich kończynach, niepodzielona tarczka nadogonowa oraz brak "kolca" na końcu ogona i tzw. modzeli rogowych (rogowe wyrostki) na kończynach miednicznych.

Żółw ten osiąga od 15 do 28 cm (według niektórych źródeł do 23 cm) d...