Racjonalne żywienie płazów i gadów. Cz. I


Wojciech Demuth
student IV roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, Warszawa
dr n. wet. Wojciech Bielecki
Zakład Patomorfologii Zwierząt, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej SGGW, Warszawa

Terrarystyka jest powszechnym hobby w Polsce. Najczęstszymi lokatorami terrariów są przedstawiciele gromad płazów (Amphibia) oraz gadów (Reptilia). Wciąż jednak brakuje odpowiednich polskich źródeł traktujących o utrzymywaniu tych zwierząt, a te istniejące nie zawsze są wiarygodne. Błędy hodowlane, a zwłaszcza żywieniowe, są najczęstszą przyczyną ich chorób. Poprzez doświadczenie, które nabyłem, pracując jako wolontariusz w herpetarium warszawskiego zoo, oraz w oparciu o literaturę specjalistyczną postaram się przybliżyć czytelnikom, w jaki sposób racjonalnie karmić płazy i gady. Należy zaznaczyć, że żaden artykuł traktujący ogólnie o żywieniu tych zwierząt nie jest w stanie dokładnie objąć wszystkich zagadnień i problemów. Wynika to z ogromnej różnorodności gatunków dostępnych w hodowlach amatorskich i znacznych różnic w ich fizjologii.

Pokarm płazów i gadów powinien być jak najbardziej zbliżony do zdobywanego przez nie w środowisku, z którego się wywodzą. Spełnienie tego warunku często nie jest możliwe. Dlatego hodowca powinien podawać płazom i gadom karmę przynajmniej częściowo odpowiadającą ich preferencjom pokarmowym. Jednocześnie lepiej podawać zwierzętom mniej pożywienia, niż je przekarmiać. Przekarmianie pewnych gatunków sprawia, że zaprzestają one pobierania pokarmu, inne są bardzo żarłoczne i wykorzystają k...