Wpływ warunków utrzymania na kondycję gadów. Cz. I


Lek. wet. Aleksandra Maluta

Omawiając choroby gadów, zawsze podkreślam szczególną rolę wywiadu. Dobrze przeprowadzony wywiad lekarsko-weterynaryjny może dostarczyć wielu informacji, które ukierunkują dalszą diagnostykę i ułatwią rozpoznanie. W tym artykule chciałabym skupić się na różnych elementach składających się na tzw. warunki utrzymania i ich wpływie na kondycję gadów. Do czynników wpływających na zdrowie i kondycję zwierząt utrzymywanych w niewoli należą m.in. temperatura otoczenia (gradient) i sposób ogrzewania, wilgotność, wentylacja, oświetlenie, dostęp do promieniowania UVB, ściółka, wielkość terrarium, pochodzenie zwierząt, liczba zwierząt w terrarium, kryjówki, dieta.

Lekarz weterynarii podejmujący się leczenia węży, jaszczurek, żółwi czy krokodyli powinien na początku wizyty zapytać o wyżej wymienione czynniki i wiedzieć, jaki wpływ mogą mieć na kondycję zwierzęcia. W dalszej części artykułu omówię je w miarę szczegółowo, ze zwróceniem uwagi na problemy zdrowotne wynikające przede wszystkim z nieprawidłowo urządzonego terrarium.

Piszę o terrarium, choć nadal nagminnie trafiają do lecznic głównie żółwie lądowe i legwany zielone chodzące luzem po mieszkaniu! Gady mieszkające na "wolności" są niestety narażone na szereg niebezpieczeństw, m.in. przygniecenie drzwiami, nadepnięcie przez domowników, ataki innych zwierząt domowych bądź upadki z wysokości. Przez wiele lat żyją w suboptymalnej temperaturze i wilgotności.

Pierwszą rzeczą, wydawałoby się oczywistą, którą musimy uzmysłowić opiekunowi, jest fakt, że gady to zwierzęta zmiennocieplne, a ich metabolizm, a także sprawne funkcjonowanie układu odpornościowego są uzależnione od temperatury otoczenia. Choć nie są w stanie utrzymać stałej temperatury organizmu, wypracowały przez lata ewolucji pewne zachowania, które pozwalają na osiągnięcie ciepłoty ciała umożliwiającej sprawne funkcjonowanie. W przypadku gadów, na podstawie temperatur występujący...