Rozmnażanie północnoamerykańskich węży z rodziny Colubridae w warunkach hodowli. Cz. III


Piotr Piliczewski

Przed Państwem ostatnia część artykułu poświęconego hodowli północnoamerykańskich połozów. W poprzednich częściach omawiałem kolejno następujące po sobie fazy prowadzące do uzyskania jaj. W tej zostaną omówione warunki i przebieg inkubacji jaj oraz wylęg i wychów młodych.

Inkubacja jaj

Pominąwszy nieliczne wyjątki, jak na przykład pytony lub jajorodne gatunki trwożnic, węże z zasady nie interesują się złożonymi jajami. Przebieg inkubacji zależy jedynie od właściwego wyboru jej miejsca przez matkę. W hodowli natomiast za pomyślne doprowadzenie jaj do wylęgu odpowiedzialny jest hodowca i to do niego należy zapewnienie im korzystnych warunków rozwoju. Spodziewając się złożenia jaj, już zawczasu musimy mieć przygotowany zarówno inkubator, jak i pojemniki do inkubacji.

Świeżo złożone zapłodnione jaja węży z rodziny Colubridae są białe i pokryte skórzastą, dość elastyczną osłonką. Bezpośrednio po złożeniu są wilgotne i lepkie, więc zazwyczaj inkubujemy je sklejone razem w bryłę. Nie wolno ich od siebie odklejać, gdyż grozi to uszkodzeniem. Jaja niezalężone są na ogół żółtawe i najczęściej nie przyklejają się do reszty - należy je usunąć. Jaja zdeformowane, z przezroczystymi okienkami w osłonce przeznaczamy do inkubacji, jeśli tylko część skorupki wygląda normalnie. Dawniej ostrzegano przed zmianami pozycji jaj, które miały doprowadzać do śmierci zarodków. Obecnie jednak wiadomo, że jaja są dość odporne na obracanie czy wstrząsy, zwłaszcza bezpośrednio po złożeniu. Nie należy jednak obracać ich bez potrzeby ani - w odróżnieniu od ptasich - celowo.

Jaja inkubujemy w przygotowanym do tego celu pojemniku. Najlepiej sprawdza się plastikowe pudełko wykorzystywane do celów spożywczych, z kilkoma kilkumilimetrowej średnicy otworami w pokrywie. Pudełko takie można szczelnie zamknąć, co uniemożliwi ucieczkę młodych w przypadku przeoczenia terminu wylęgu. Jaja zakopujemy w wermikulicie, jeśli to możliwe - w taki sposób, aby każ...