Aklimatyzacja i odchów żółwi - nowe spojrzenie na potrzeby tej grupy zwierząt. Cz. II


Inż. Mateusz Rawski, inż. Monika Preibisz, dr inż. Damian Józefiak
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prawidłowe żywienie żółwi wodno-lądowych nastręcza wielu problemów ich właścicielom. Wiele zwierząt utrzymywanych przez osoby niedoświadczone wykazuje objawy niedoborów pokarmowych, nosi ślady krzywicy. Stworzenie zbilansowanej diety naszym podopiecznym jest trudne, ponieważ brak norm żywienia dla żółwi, co jest standardem w przypadku zwierząt gospodarskich, psów i kotów. Pomocne są wyniki badań prowadzonych na gadach w naturze, na wolności jednak dieta żółwi różni się często w zależności od miejsca występowania, wieku i stanu fizjologicznego zwierząt. W wielu przypadkach początkujący hodowcy zaniedbują również higienę w zbiornikach hodowlanych. U zwierząt młodych i osłabionych może to przyczynić się do wystąpienia infekcji bakteryjnych. W tej części artykułu zostały zawarte wskazówki dotyczące żywienia żółwi w pierwszej fazie odchowu i aklimatyzacji oraz utrzymania higieny na odpowiednio wysokim poziomie.

Żywienie

Właściwe żywienie w połączeniu z optymalnymi warunkami środowiskowymi powinno ułatwić poprawę kondycji nawet bardzo słabych zwierząt. Osobniki nowo wprowadzone do hodowli często na skutek stresu odmawiają przyjmowania pokarmu. W przypadku młodych karma podawana przez hodowcę jest niekiedy pierwszą, z jaką zwierzę ma kontakt. Dlatego dla rozbudzenia "instynktu łowieckiego" czy, popularnie mówiąc, "rozkarmienia" żółwi warto stosować w tym czasie żywy, łatwy do chwycenia pokarm, jakim ...