Aklimatyzacja i odchów żółwi - nowe spojrzenie na potrzeby tej grupy zwierząt. Cz. I


Inż. Mateusz Rawski, inż. Monika Preibisz, dr inż. Damian Józefiak
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Żółwie wodno-lądowe są grupą zwierząt o specyficznych wymaganiach. Nawet potrzeby najpopularniejszych w hodowlach żółwi ozdobnych (Trachemys scripta) są nieporównywalnie gorzej poznane niż potrzeby węży właściwych (Elaphidae) bądź gekonów lamparcich (Eublepharis macularius). Większość poradników dla hodowców i właścicieli żółwi podaje, że kluczem do sukcesu w aklimatyzacji i odchowie tych zwierząt jest zapewnienie im warunków możliwie zbliżonych do naturalnych.

Osobniki dojrzałe i już zadomowione w warunkach terraryjnych świetnie sobie radzą w zbiornikach biotopowych, część gatunków można utrzymywać czasowo lub całorocznie na wybiegach. Jednak zwierzętom młodym lub dopiero sprowadzonym do hodowli należy zapewnić jak najwyższej jakości warunki zoohigieniczne, w szczególności optymalną temperaturę i higienę. Warunki zbliżone do naturalnych zapewniają prawidłowy przebieg cyklu płciowego i rozrodu. Sprawdzają się również, gdy odchowujemy lub aklimatyzujemy pojedyncze żółwie.

W przypadku opieki nad dużą grupą żółwi w niedługim okresie po transporcie, najczęściej spotyka się w niej zwierzęta osłabione, często w kondycji wykluczającej je z rozrodu na następnych kilka lat. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie poświęcić każdemu osobnikowi dużo uwagi. Dlatego warto zajmować się nimi w sposób umożliwiający szybką kontrolę i dostosowanie zabiegów pielęgnacyjnych do indywidualnych potrzeb, co jest trudne w dużym akwaterrarium biotopowym zamieszkanym przez żółwie w...