Hodowla norek. Cz. II. Sukces reprodukcyjny


Dr Robert Głogowski

Wyniki reprodukcyjne są podstawą opłacalności w hodowli norek. Właściwe traktowanie i żywienie samic pozwala ujawnić się predyspozycjom przekazanym przez pokolenie rodzicielskie. Rola człowieka jest nie do przecenienia. Niemożliwe jest bowiem osiągnięcie sukcesów hodowlanych bez optymalnego, pełnowartościowego żywienia zwierząt. Na hodowcy spoczywa obowiązek codziennej troski o dobrostan stada, ale mimo pewnych uciążliwości hodowla norek dostarcza sporej satysfakcji.

Ciąża Okres ciąży trwa u norek średnio 49 dni. Stwierdzano duże wahania tego parametru - od 38 do nawet 76 dni - powodowane zjawiskiem DIAPAUZY - opóźnionej implantacji zarodków w ścianie macicy, która następuje mniej więcej w połowie ciąży. Uważa się, że to zjawisko w środowisku naturalnym pozwala młodym przyjść na świat w momencie występowania większej obfitości pokarmu dostępnego dla karmiącej matki i co za tym idzie zwiększa licznemu potomstwu norek szanse na przeżycie. Zmiany masy ci...