Rozród - ważny okres w życiu szynszyla


Dr Danuta Dzierżanowska-Góryń
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW

Szynszyle uzyskują dojrzałość płciową średnio w wieku 6 miesięcy, ale już 4-miesięczna samica może być pokryta. Jest to uzależnione od wielu czynników, przede wszystkim od czasu jej urodzenia. U samic urodzonych między grudniem a lipcem pierwsza ruja występuje około 250. dnia życia. Natomiast u samic urodzonych między lipcem a grudniem ruja występuje wcześniej, bo już pomiędzy 150. a 180. dniem życia.

Aktywność płciową zwierzęta zachowują nawet do 12. roku życia. Są to zwierzęta poliestralne, cykl płciowy powtarza się w ciągu całego roku, z zaznaczoną sezonowością od listopada do maja. W tym okresie długość cyklu płciowego wynosi od 30 do 40 dni. Faza rujowa trwa od 12 godzin do 4 dni. Poza tym okresem wydłuża się do 50, a nawet 150 dni. Nasilenie i przebieg funkcji rozrodczych uzależnione są od warunków klimatycznych, światła, temperatury i wilgotności. Ponieważ w warunkach fermowych cz...