Odmiany barwne gekonów lamparcich


Mateusz M. Tomaszewski
student Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

W naturze gekony lamparcie mają klasyczne ubarwienie. U osobników tego gatunku, u których nie występują zmutowane geny odpowiedzialne za zmianę wyglądu zewnętrznego, jest ono cechą dziedziczną. Przypadkowo powstałe gekony o nietypowym ubarwieniu są łatwo dostrzegane przez zwierzęta drapieżne i potencjalnych napastników. Osobniki o klasycznym ubarwieniu bywają jednak czasami nosicielami mutacji recesywnej. Podczas kojarzenia przypadkowych osobników (jak ma to miejsce w naturze) takie mutacje recesywne mogą się ujawnić. Selektywne kojarzenie osobników o danych mutacjach prowadzi do pełnego ujawnienia się cech warunkowanych przez mutacje, co może zaowocować powstaniem nowej odmiany.

Powstawanie odmian

Powstawanie kolorów

Historia odmian barwnych

Odmiany barwne

Kolory

Kolor oczu

Inne odmiany warte opisania to np. Enigma. Pierwszy osobnik wykluł się w hodowli Marka Bella w USA. Jest to obecnie jedna z najdroższych odmian gekonów lamparcich. Gen warunkujący powstanie tej odmiany jest dominujący, tzn. już w pierwszym sezonie rozrodczym można otrzymać Enigmę. Bardzo łatwo łączy się je z innymi cechami. U osobników tej odmiany po wykluciu wzór na ciele jest zawsze w postaci plam, a nie pasm, prawie wszystkie mają biały ogon. Z wiekiem wzór się rozpływa i przemienia w cętki. Charakterystyczną cechą tej odmiany są oczy, niepodobne do oczu u innych odmian.

Krzyżowanie

Wszystkie gekony przedstawione w tym artykule są dotknięte przez dwie lub więcej mutacji. Wiele z nich nosi już bardzo dobrze rozpoznawane nazwy handlowe, inne są w trakcie poznawania. Wielokrotnie nazwy odmian gekonów powstają poprzez p...