Lancetogłowy. Węże z rodzaju Lampropeltis - biologia, zasady chowu i hodowli


Witold Borkowski

Wielu ludzi jest przekonanych, że wąż mający na ciele trójkolorowe poprzeczne paski jest jadowity i mimo swych małych rozmiarów jest w stanie jednym ukąszeniem zabić człowieka. Najczęściej myślą oni wtedy o koralówkach - przedstawicielach rodzaju Micrurus i pokrewnych, należących do zdradnicowatych (Elapidae), bliskich kuzynkach kobr, mamb i tajpana. Ich wyraźne i jaskrawe ubarwienie nie ma nic wspólnego z kamuflażem, a służy informowaniu potencjalnych drapieżników o tym, że mają do czynienia z groźnym wężem.

Ich kolorowe pasy zdają się oznajmiać: „Uważaj! Jestem widoczny i nie boję się ciebie, bo jestem jadowity”. W świecie węży wiele innych gatunków niespokrewnionych z jadowitymi koralówkami ma podobne jaskrawe i odstraszające ubarwienie, upodabniające je do niebezpiecznych kuzynek. Taką formę odstraszania agresora - przez upodobnienie bezbronnych zwierząt do gatunków niebezpiecznych - nazywamy obronną mimikrą batesowską (na cześć angielskiego przyrodnika H.W. Batesa, który jako pierwszy...