Typy użytkowe świń


mgr inż. Katarzyna Sala,
Mgr inż. Małgorzata Witoń

Dla lepszego zrozumienia potrzeb bytowych poszczególnych ras trzody chlewnej wprowadzony został podział zwierząt na typy użytkowe. Przynależność danej rasy do odpowiedniego typu użytkowego jest związana z budową zwierzęcia, jego zapotrzebowaniem na paszę i warunki środowiskowe.

Typem użytkowym nazywamy zespół dziedzicznych cech morfologicznych i fizjologicznych pozwalający na użytkowanie zwierząt w określonym, najbardziej ekonomicznie uzasadnionym kierunku.
Jako podstawę podziału świń na typy użytkowe przyjęto rozwój ogólny i dojrzewanie somatyczne. Na rozwój ogólny składają się natomiast dwa procesy - wzrost i rozwój właściwy.

Wzrost - to naturalne powiększanie masy ciała (przyrost kośćca i mięśni) do momentu osiągnięcia rozmiarów dorosłego zwierzęcia. Przyrost masy osiągany podczas opasania nie może być już traktowany jako wzrost. Rozwój właściwy - to zmiany w proporcjach ciała zwierzęcia związane ze wzrostem i zmianami fizjologicznymi. Zmiany rozwojowe są szczególnie widoczne w zewnętrznych częściach ciała, narządy wewnętrzne (serce, nerki, wątroba) natomiast nie zmieniają swych kształtów i funkcji życiowy...