Aksolotle - chów i hodowla w niewoli


Dr Hubert Zientek

Aksolotle to stadium larwalne salamandry Ambystoma mexicanum. Są jednymi z najniezwyklejszych zwierząt na ziemi. Należą do płazów ogoniastych i rodziny Ambystomatidae. Budzą powszechne zainteresowanie ze względu na swoją tajemniczość, biologię rozrodu, unikalne zdolności i groteskowy wygląd.

Nazwa aksolotl pochodzi od słowa nahuatl w języku Azteków. Najpopularniejsze tłumaczenie tego wyrazu łączy go z Xolotlem - bogiem błyskawic, ognia, gier, złego losu oraz strażnikiem słońca, który pomagał zmarłym w przedostaniu się do zaświatów. Powszechnie jednak przyjęło się angielskojęzyczne określenie tego płaza - water dog, czyli wodny pies (alt znaczy bowiem woda, a xolotl oznacza m.in. także psa), co jednak budzi wiele kontrowersji. W rzeczywistości bowiem nazwa water dog dotyczy postaci larwalnej innej, blisko spokrewnionej z aksolotlem salamandry - ambystomy tygrysiej ( Ambystoma tigrinum). Postacie larwalne obydwu gatunków są do siebie bardzo podobne i często ze sobą mylone. Ambystoma tygrysia to jednak zupełnie odrębny takson, u którego przeobrażenie (metamorfoza) w postać lądową (salamandrę) jest naturalną koleją rozwoju osobniczego (ontogenezy). Na określenie aksolotla używana jest jeszcze inna angielska nazwa - walking fish (chodząca ryba). Jest ona równie nietrafna co poprzednia, bo aksolotle to przecież płazy.

WYSTĘPOWANIE W NATURZE W warunkach naturalnych aksolotle żyją obecnie jeszcze w dwóch słodkowodnych jeziorach położonych na południe od Mexico City - jeziorze Xochimilco (obecnie istnieje jako sieć kanałów i zatok o mulistym dnie i gęstym poszyciu roślinnym. Akwen znany jest z tzw. pływających ogrodów, czyli małych skrawków ziemi pomiędzy kanałami, na których miejscowi uprawiają warzywa i kwiaty) oraz jeziorze Chalco (niestety zbiornik ten praktycznie już dziś nie istnieje z powodu rozległ...