Boa dusiciel ( Boa constrictor) w domowym terrarium


Lek. med. Witold Borkowski

Boa dusiciel jest najpopularniejszym przedstawicielem dusicieli ( Boidae) zarówno w polskich, jak i światowych terrariach. Jest to gatunek węża o najdłuższym zarejestrowanym przeżyciu w hodowli terraryjnej - 40 lat, 3 miesiące i 14 dni (Philadelphia Zoological Gardens). Od kilku dziesięcioleci utrzymywany jest w amatorskich i profesjonalnych hodowlach.


Przez tak długi czas poczyniono wiele obserwacji i ustalono wiele strategii hodowlanych, a i tak utrzymanie boa dusicieli ( ryc. 1) w dobrostanie często sprawia problemy. Wynika to głównie z braku ogólnie dostępnych informacji hodowlanych w postaci doniesień literaturowych, danych z Internetu, przekazów od doświadczonych hodowców. Rozwój krajowej terrarystyki spowodował wprawdzie, że rynek wydawniczy wzbogaca się o kolejne pozycje, niestety są to najczęściej tłumaczenia dotyczące ogólnych zasad hodowli i chowu wybranych gatunków. Jedyna rodzima pozycja traktująca szczegółowo o tym gatunku to Boa dusiciel - poradnik hodowcy mojego autorstwa ( ryc. 2). W Internecie tworzą się witryny skupiające polskich hodowców, z którymi można wymienić swe doświadczenia, a spotkania terrarystów pod postacią giełd terrarystycznych nabierają formy cyklicznej. W artykule tym pragnę przybliżyć pokrótce biologię, zasady chowu i hodowli boa dusiciela, nie zapominając o najczęstszych chorobach i ich przyczynach.

Boa dusiciel występuje na rozległych obszarach Ameryki Środkowej i Południowej. Można go spotkać od północnego Meksyku po południowe krańce Argentyny. Z powodu rozległości zamieszkiwanego obszaru i występujących na nim różnych warunków zasiedla on tak odmienne biotopy jak tropikalne wilgotne lasy, tereny zalesione, a nawet tereny stepowe. Jego bytowanie zawsze związane jest z bliskością zbiorników lub cieków wodnych, w których przebywa najczęściej po obfitych posiłkach lub przed wylinką. Boa ...