Żywienie gadów w terrarium. Cz. I. Żywienie jaszczurek drapieżnych


Piotr Piliczewski

Od kilku lat wzrasta zainteresowanie amatorską hodowlą jaszczurek. Do gatunków najczęściej trzymanych w charakterze domowych pupili zaliczamy eublefary lamparcie, wiele gatunków gekonów, agamy brodate, agamy błotne, wiele gatunków scynków, tarczołuski, warany. Coraz częściej też stają się one pacjentami lekarzy weterynarii.

Jedną z najczęstszych przyczyn chorób i śmierci jaszczurek trzymanych w domu są błędy żywieniowe, które początkowo niezauważane, mogą później gwałtownie doprowadzić do nieodwracalnych zmian chorobowych lub padnięcia zwierzęcia. W niniejszym artykule postaram się przedstawić zasady prawidłowego żywienia jaszczurek mięsożernych oraz najczęstsze błędy żywieniowe i wynikające z nich choroby. Dobór pokarmu Jaszczurki żyjące w środowisku naturalnym - z wyłączeniem wyspecjalizowanych pokarm...