Zasady hibernacji gadów


lek. wet. Aleksandra Maluta

Gady to zwierzęta zmiennocieplne. Ich aktywność jest zależna od temperatury otoczenia, ale wpływa na nią także długość dnia świetlnego. W naturalnym środowisku zachowanie i aktywność gadów są determinowane cyklicznością pór roku. W przypadku wielu gatunków podobne, lecz mniej nasilone zachowania obserwuje się u osobników trzymanych w terrarium.

Wydaje się, że w przypadku gatunków pochodzących z rejonów o chłodniejszym klimacie okres spoczynku zimowego jest niezbędny, jeśli właściciel chce uzyskać przychówek. Należy jednak pamiętać o tym, że zwierzęta tego samego gatunku, zamieszkujące skrajne strefy klimatyczne w rejonie występowania, mogą w warunkach naturalnych zimować lub nie. Tak jest np. w przypadku węży zbożowych. Osobniki zamieszkujące ciepłe rejony na południu Florydy są aktywne przez cały rok, a ich pobratymcy z innych st...