Traszka chińska i japońska - chów i hodowla w niewoli. Cz. I


Dr Hubert Zientek

Traszka chińska ( Cynops orientalis), ang. chinese fire belly newt lub oriental/dwarf fire-bellied newt, oraz traszka japońska ( Cynops pyrrhogaster ), ang. japanese fire belly newt, to dwa gatunki małych traszek najczęściej utrzymywane w terrariach, często ze sobą mylone. W pierwszej części artykułu zostaną omówione zagadnienia związane z chowem w warunkach wiwaryjnych.

Występowanie w naturze
W naturze traszka chińska zamieszkuje obszary położone w południowo-wschodnich prowincjach Chin. Niestety niewiele wiadomo o szczegółach jej biologii w warunkach naturalnych. Ojczyzną traszki japońskiej jest Japonia, od Honsiu, poprzez Sikoku, do Kiusiu. Występuje wiele lokalnych odmian różniących się głównie barwą oraz kształtem rysunku na spodniej stronie ciała. Płazy te są spotykane na różnych wysokościach, w górskich jeziorach, stawach, wolno płynących, małych strumieniach, rowach, na okresowo zalewanych polach położonych w górskich dolinach itp., zawsze tam, gdzie woda jest spokojna i chłodna oraz osłonięta przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Tryb życia i usposobienie
W naturze dorosłe osobniki obydwu opisywanych gatunków traszek z rodzaju Cynops są zwierzętami przede wszystkim wodnymi, mogą jednak okresowo żyć także na lądzie (zwykle późną jesienią i zimą). Niejednokrotnie przez cały rok nie opuszczają środowiska wodnego. Natomiast młode płazy po zakończonym przeobrażeniu wychodzą z wody i nawet przez kilka lat mogą prowadzić wyłącznie lądowy tryb życia. Dopiero po osiągnięciu dojrzałości płciowej powracają na pierwsze w życiu gody do środowiska wodnego, gdzie większość pozostaje na bardzo długo.

Podobnie dzieje się w niewoli - po zaadaptowaniu się do warunków wiwaryjnych traszki przebywają głównie w wodzie, czasem tylko wychodzą z niej na krótko, i to głównie nocą. Jednak nowo zakupione sztuki mogą przez dłuższy czas unikać wody, a także przez wiele dni nie pobierać pokarmu (nawet do dwóch tygodni). Wiąże się to najprawdop...