Niektóre uwagi o historii, pochodzeniu, biologii i hodowli nutriiDr habil. n. wet. Witold Scheuring
Specjalista chorób zwierząt futerkowych
Zbąszynek

Autor przedstawia w krótkim zarysie niektóre mniej znane aspekty prowadzonej w Polsce od 1926 r. hodowli nutrii - zwierzęcia wciąż słabo poznanego i akceptowanego przez lekarzy weterynarii. Zwraca uwagę zarówno na specyfikę biologiczną, jak i metody chowu oraz żywienia, bez czego praktykujący lekarz nie może w pełni stać się partnerem w rozwoju odradzającej się po latach w Polsce hodowli tego zwierzęcia.

NUTRIA - Myocastor coypus, opisana przez chilijskiego zoologa J.I. Molina w 1782 r., należy do najliczniejszego rzędu w gromadzie ssaków - gryzoni ( Rodentia), liczącego aż 32 rodziny, których przedstawiciele cechują się wielką zdolnością przystosowawczą i ekspansywnością. Należy do nieparzystosiekaczowców ( Simiplicidentata) i występuje w pięciu podgatunkach. Jej ojczyzną jest Ameryka Południowa, a spotyka się ją w Argentynie, Chile, Boliwii, Urugwaju i Paragwaju. Do Europy sprowadzono do ...