Żółwie lądowe


Lek. wet. Aleksandra Maluta

Gadami najczęściej utrzymywanymi przez osoby prywatne są żółwie. Do najpopularniejszych należą żółwie stepowe Agrionemys horsfieldii, które w tysiącach były przemycane do naszego kraju, oraz żółwie greckie Testudo hermanni. Swojego czasu często spotykano także żółwie mauretańskie Testudo gracea i żółwie obrzeżone Testudo marginata, które obecnie są prawie niedostępne w handlu. Do mniej popularnych gatunków należą żółwie egipskie Testudo kleimanii, piękne żółwie gwieździste Geochelone elegans oraz ogromne Geochelone sulcata.

Lekarz weterynarii powinien mieć świadomość, że wszystkie gatunki żółwi lądowych są wymienione w załącznikach Konwencji o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Gatunkami Fauny i Flory - CITES, i wedle obowiązującego prawa podlegają obowiązkowi rejestracji w starostwach powiatowych. W przypadku rozmnożenia tych gatunków w niewoli, po zgłoszeniu tego faktu, Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje świadectwo urodzenia w niewoli.
Żółw stepowy Agrionemys horsfieldi - w naturze zamieszkuje tereny byłych republik ZSRR, m.in. Kazachstanu i Turkmenii, a także wschodniego Iranu, Afganistanu, północnego Pakistanu i północno-zachodnich Indii. Zwierzęta te występują zazwyczaj na obszarach pustynnych i półpustynnych, stąd na wolności żywią się przeważnie roślinami trawiastymi i kiełkami, owoce są rzadkością.

Pancerz żółwi tego gatunku jest dość płaski w porównaniu z innymi popularnymi żółwiami lądowymi, barwy żółtawej, niekiedy jasnooliwkowej z ciemniejszymi plamami. Cechą charakterystyczną są cztery pazury zarówno na kończynach piersiowych, jak i miednicznych. Długość pancerza żółwi stepowych może dochodzić do 25-28 cm.
Zwierzęta te kopią głębokie nory - nawet do 2 metrów. Należy mieć to na uwadze przy projektowaniu letnich wybiegów. W naturze zapadają zarówno w sen zimowy - hibernację, jak i letni.

Żółw grecki Testudo hermanni - to drugi po żółwiu stepowym najpopularniejszy gatunek żółwi lądowych utrzymywanych w domach. W natur...