Rozród lam i alpak


Mgr inż. Anna Morales Villavicencio
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW

Reprodukcja jest podstawą w produkcji zwierzęcej, określa produkcyjność samic w stadzie i od niej zależy stopień postępu hodowlanego. Lamy i alpaki są asezonalne i mogą być kryte przez cały rok. W przeciwieństwie do innych przeżuwaczy, matki u tego gatunku nie wylizują młodych.