Przegląd naczelnych najczęściej utrzymywanych w domach


Lek. wet. Łukasz Skomorucha
Przychodnia Weterynaryjna "Salvet", Warszawa
Fundacja Egzotyka

Naczelne zawsze fascynowały ludzi swoim podobieństwem do nas, zarówno fizycznym, jak i zbieżnością wielu zachowań. Nie powinien zatem dziwić fakt, że w dobie rozrastającego się rynku zoologicznego w ofercie najróżniejszych egzotycznych zwierząt coraz liczniej pojawiają się - niestety - również małpy.

Obecnie najłatwiej dostępnymi w Polsce gatunkami są przedstawiciele rodziny pazurkowców (Callitrichidae). Zdecydowanie rzadsze są kapucynki i sajmiri z rodziny płaksowatych (Cebidae), natomiast utrzymywanie przez osoby prywatne niegdyś stosunkowo licznie spotykanych makaków (Macaca spp.) w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi jest obecnie prawnie zakazane. Małpiatki (naczelne niższe Strepsirrhini) nie są jeszcze w naszym kraju zbyt rozpowszechnione, ich wzrastająca popularność w Niemczech oraz Czechach spowoduje jednak prawdopodobnie pojawienie się ich także i w Polsce.


RODZINA PAZURKOWCOWATE

Rodzina pazurkowców (Callitrichidae) grupuje najmniejsze gatunki współcześnie żyjących małp. Do niedawna była włączana do rodziny płaksowatych, ale ze względu na kilka unikalnych cech anatomicznych została z niej wyodrębniona i funkcjonuje jako samodzielny takson. Do najważniejszych cech różnicujących pazurkowce od innych małp należą: bardzo małe rozmiary ciała, modyfikacja paznokci w pazury na wszystkich palcach poza paluchami stóp, obecność tylko dwóch trzonowców z każdej strony sz...