Pomieszczenia, wybiegi i pastwiska dla lam i alpak


Mgr inż. Anna Morales Villavicencio
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW

Alpaki są hodowane w Polsce od kilku lat. Z poczynionych obserwacji wynika, że dobrze przystosowały się do naszych pór roku. W Ameryce Południowej, skąd pochodzą, utrzymywane są przeważnie w systemie ekstensywnym. Całe dnie spędzają na bezkresnych otwartych pastwiskach, narażone na opady deszczu i śniegu w porze tzw. deszczowej oraz palące słońce w czasie pory suchej, a także na ataki drapieżników.

W naszym kraju alpaki hodowane są w systemie półekstensywnym i utrzymywane w pomieszczeniach gospodarskich, na ogrodzonych pastwiskach i wybiegach. Lamy i alpaki mają niewielkie wymagania co do pomieszczeń gospodarskich i często dzielą je z innymi gatunkami zwierząt. Często utrzymywane są w nieocieplonych komórkach lub zaadaptowanych stodołach, ponieważ ich gruba okrywa włosowa chroni je przed zimnem.

W chowie lam i alpak najczęściej wykorzystuje się dwa rodzaje pomieszczeń - budynki inwentarskie i wiaty. W budynku inwentarskim alpaki spędzają większość czasu, ponieważ oprócz karmienia odbywa się w nim stanówka, przychodzą na świat młode, a także przeprowadzane są zabiegi pielęgnacyjne, takie jak strzyża, korekta zębów i paznokci.

W zależności od liczby zwierząt w gospodarstwie budynek inwentarski dzielimy na kojce, boksy i sektory oraz wydzielamy korytarze przepędowe.

W kojcach utrzymujemy zwierzęta z podziałem na grupy wiekowe i stan fizjologiczny:

- samice ciężarne

- samice karmiące z młodymi

- młode odsadzone po ukończeniu 6 miesięcy

- młode samice do 1,5 roku (pierwiastki)

- młode samce do 2 lat

- dorosłe samce rozpłodowe

- kastraty obu płci.

Samce rozpłodowe utrzymujemy po 2 lub 3 sztuki w kojcu albo osobnym budynku.

Do budowy kojców wykorzystujemy głównie elementy drewniane.

Lamy i alpaki w pomieszczeniach gospodarskich utrzymywane są na podłożu grubo wyściełanym słomą. Te niezwykłe zwierzęta składają odchody w jednym miejscu, toteż u...