Komu ile, czego i dlaczego, czyli rzecz o żywieniu zwierząt w ogrodach zoologicznych


Jadwiga Korczak

Wielka różnorodność środowisk bytowych sprawiła, że zwierzęta i rośliny znakomicie przystosowały się do najprzeróżniejszych warunków. Temperatura, ilość opadów, rodzaje gleb mają wpływ na przystosowania do życia. Miliony lat ewolucji spowodowały rozwinięcie się różnych typów jam gębowych, ust, dziobów, zębów, przełyków, przewodów pokarmowych, stóp, pazurów i wszystkiego, co potrzebne jest, aby jak najlepiej dopasować się do otaczających warunków i w maksymalny sposób wykorzystywać możliwości, jakie daje zamieszkiwana nisza. Wśród wszystkich gromad zwierząt, czyli bezkręgowców, płazów, gadów, ptaków i ssaków, wykształciły się typy w różny sposób pozyskujące pokarmy - mamy więc drapieżniki, gatunki wszystkożerne i roślinożerne. Oczywiście to tylko pierwszy spośród podziałów konsumentów.

Wśród zwierząt drapieżnych wyróżniamy takie, które polują na zwierzęta lądowe, rybożerców, owadożerców, padlinożerców oraz grupy gatunków, które łączą w sobie cechy wcześniej wymienionych typów. Przykładowo, lew kojarzy się wszystkim z bezwzględnym królem-łowcą, zabijającym duże ssaki kopytne. Jednak życie w naturalnych warunkach afrykańskich jest trudne, a o pokarm naprawdę trzeba się dobrze starać, dlatego król zwierząt (szczególnie osobniki z jakichś względów prowadzące życie w samotności) nie pogardzi żadnym pokarmem. Często odbiera hienom padlinę, a i szarańcza nie kłuje go w zęby.

Gatunki zakwalifikowane do grupy wszystkożerców to najbardziej skomplikowane typy konsumentów. Gatunki te są przystosowane do przyswajania pokarmów pochodzenia zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego. Mamy więc tu takie zwierzęta jak niedźwiedzie, które bardziej kojarzą się z grupą drapieżców. A jednak w skład ich diety wchodzi mięso ssaków, ptaków, ryb, a nawet gadów, jaja, ziarna, owoce, warzywa, zielone części roślin. Co więcej, większość gatunków niedźwiedzi tak przystosowała się ...