Charakterystyka produkcyjna i populacja alpak na świecie


Mgr inż. Anna Morales Villavicencio
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW

Od alpak uzyskuje się znane na świecie niezwykle cienkie włókno, które osiąga wysokie ceny na rynku międzynarodowym. Zwierzęta te są też źródłem chudego mięsa o wysokiej zawartości białka oraz niskiej cholesterolu. Ich egzotyczne piękno zostało wykorzystane w turystyce i rekreacji.

Populacja alpak na świecie liczy 3 827 000 szt. i jest skoncentrowana głównie w wysokogórskich krajach Ameryki Południowej; 80% hodowane jest w Peru ( ryc. 1). Dla ludności zamieszkującej w Altiplano na wysokości 3500-4500 m n.p.m. alpaki stanowią główne źródło dochodu, dostarczają bowiem niezwykle cienkiego włókna, mięsa i skór. Na początku lat 80. hodowlą tych zwierząt zainteresowały się kraje wysoko rozwinięte, takie jak Stany Zjednoczone, Australia i Nowa Zelandia, które obecnie mają d...