Blaszkodziobe. Cz. III. Specjalizacje pokarmowe


Andrzej Jarosz

Kiedy dokładnie przyjrzymy się poszczególnym gatunkom blaszkodziobych, zauważymy pewne różnice anatomiczne i behawioralne. Dłuższe i krótsze szyje, wyższe czy też niższe nogi, różnie ukształtowane dzioby. Niektóre gatunki są mocno związane ze środowiskiem wodnym, inne mniej. Jedne pływają po powierzchni wody, inne zanurzają się w jej toni. Te wszystkie czynniki mają ścisły związek z rodzajem i sposobem zdobywania pokarmu.

Aby zapobiec konkurencji pokarmowej pomiędzy poszczególnymi gatunkami blaszkodziobych, gatunki żywiące się podobnym pokarmem żyją zazwyczaj w dość odległych od siebie rejonach. Gatunki żyjące w bliskim sąsiedztwie żywią się różnym pokarmem. Przykładem tego mogą być trawożerne gęsi zimujące na Wyspach Brytyjskich. Gęś białoczelna ( Anser albifrons albifrons) gromadzi się na żerowiskach Walii i południowo-zachodniej Anglii. Gęś białoczelna grenlandzka ( Anser albifrons flavirostris) pasie...