Blaszkodziobe. Cz. II. Biologia rozrodu


Andrzej Jarosz

Podział taksonomiczny blaszkodziobych przedstawiony w części I niniejszego artykułu sporządzili dwaj wybitni ornitolodzy: J. Delacour i Ernst Mayr, na podstawie wnikliwych studiów anatomii, badań serologicznych, analizy składu wydzieliny gruczołu kuprowego, składu białka piór itd. Czy podział ten jest ostateczny i niepodważalny? Na pewno nie! Już pojawiają się pewne wątpliwości dotyczące rodzajów i gatunków wchodzących w skład nadrodzaju Mergini.

Gatunki czy podgatunki? Najniższym taksonem w klasyfikacji roślin i zwierząt jest podgatunek (subspecies). Mianem podgatunków określa się populacje geograficzne jednego gatunku (species), różniące się od innych charakterystycznymi dla danej populacji cechami. Niekiedy różnice te są tak wyraźne, że wielu ornitologów zastanawia się, czy poszczególne populacje należy traktować jako podgatunki, czy też odrębne gatunki. Przykładem tego może być bernikla kanadyjska ( Branta canadensis), mająca ...