Pochodzenie i ewolucja lam i alpak


Mgr inż. Anna Morales Villavicencio
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach

Południowoamerykańskie wielbłądowate są spokrewnione z wielbłądami, które zamieszkują Afrykę i Azję. Różnią się od nich wyglądem, wielkością i obecnością garbu. Różnice w budowie zewnętrznej powstały na drodze ewolucji przed wieloma milionami lat. Żyjące obecnie wielbłądowate są rezultatem długiego i złożonego procesu ewolucyjnego, który miał miejsce w Ameryce Północnej w późnym eocenie, przed 40 milionami lat.

W tej epoce pojawiły się malutkie ssaki nazywane Protylopus peterson. Były podobne do małych guanako i miały tylko 30 cm wysokości. Od tej grupy ssaków pochodzą inne gatunki, które na drodze ewolucji przez miliony lat zaadaptowały się do różnorodnych środowisk, powiększając stopniowo wielkość i masę ciała. Znaleziska archeologiczne potwierdzają, że przed 20 milionami lat wielbłądowate dominowały na obfitujących w roślinność równinach Ameryki Północnej. Szczegółowe badania naukowe pozwoliły...