CITES - Konwencja Waszyngtońska


Tomasz Rusek

Światowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami swoim rozmiarem ustępuje jedynie handlowi bronią i narkotykami. Jego wartość ocenia się na ponad 150 mld USD rocznie. Co roku przez granice celne przewozi się np. ponad 400 ton roślin wykorzystywanych jako komponenty leków.