Hodowla bydła mięsnego w Polsce


Henryk Grodzki, Tomasz Przysucha
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW, Zakład Hodowli Bydła

W Polsce, jak w mało którym kraju, hodowla i użytkowanie bydła kojarzy się z produkcją mleka. Wołowina traktowana jest jako produkt towarzyszący użytkowaniu mlecznemu. W wielu krajach i na całych kontynentach, np. w Ameryce Południowej, Australii, wiodącym celem hodowli bydła jest produkcja wołowiny. Z kolei m.in. w USA, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii te dwa podstawowe cele hodowli bydła - produkcja mleka i mięsa wołowego - traktowane są jako równorzędne.


Doceniając wiodącą rolę mlecznego użytkowania krów w Polsce, w ostatnich kilkunastu latach podjęto działania prowadzące do rozwoju hodowli bydła mięsnego, do nadania tej hodowli większej rangi, podobnie jak w wielu krajach Europy. Stosownie do zmian, jakie na początku lat 90. zaszły w podejściu do polityki administrowania hodowlą, inicjatywę w tym zakresie wykazali hodowcy pod kierunkiem Profesora, a zarazem hodowcy - Henryka Jasiorowskiego. Z inicjatywy Profesora w grudniu 1993 r. od...