Wymagania dla przychodni weterynaryjnych w zakresie BHP


Przemysław Gogojewicz
prawnik specjalista w zakresie prawa medycznego

Przychodnia weterynaryjna powinna mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli pomieszczenia przychodni są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku bądź lokalu.

Natomiast pokój przyjęć, poczekalnia i sala zabiegowa powinny mieścić się:

1) na poziomie terenu ("poziom terenu" oznacza poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku, niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych), albo

2) w suterenie, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli zapewnione jest oświetlenie naturalne dostosowane do rodzaju świadczonych usług.

Pozostałe pomieszczenia przychodni weterynaryjnej mogą mieścić się na różnych kondygnacjach.

Przychodnia weterynaryjna powinna mieć:

1) odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń przychodni weterynaryjnej

2) podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych

3) miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych

4) przy pokoju przyjęć poczekalnię z miejscami siedzącymi

5) instalacje:

a) wodną

b) elektryczną

c) grzewczą

d) kanalizacyjną

6) urządzenia zapewniające wymianę powietrza.

Analizując kwestię instalacji, warto podkreślić, że instalacje sanitarne w budynku, w którym wykonywana jest praca lekarza weterynarii, niczym nie różnią się od instalacji stosowanej w budynkach mieszkalnych, blokach czy domach. Pozornie mogłoby się wydawać, że instalacja sanitarna związana jest głównie z wodą lub ze środkami ochrony zdrowia, z uwagi na skojarzenie z przymiotnikiem sanitarny. W istocie zespołem instalacji sanitarnych nazywamy zespół instalacji budowlanych w budynku, ...