Wymagania ogólnoprzestrzenne i sprzętowe dla gabinetów weterynaryjnych


Przemysław Gogojewicz
prawnik specjalista w zakresie prawa medycznego

Mówiąc o wymaganiach ogólnoprzestrzennych oraz sprzętowych, mamy zazwyczaj na uwadze normy prawne, którymi lekarz weterynarii musi się kierować, aby mieć możliwość praktykowania w danym miejscu. Nie sposób zatem przejść obojętnie wobec tego zagadnienia, tak istotnego dla funkcjonowania lekarza weterynarii.

Zgodnie z ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt, gabinet weterynaryjny powinien być wyposażony w:

1) pokój przyjęć z poczekalnią

2) aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych

3) sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych

4) zaplecze sanitarne i socjalne.

W pokoju przyjęć lub zapleczu sanitarnym powinny znajdować się: umywalka z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki. Warto podkreślić, że normą regulacyjną zostały również objęte parapety w gabinecie weterynaryjnym. Powinny być wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i być łatwe do czyszczenia. Grzejniki w pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm.), budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, czyli takimi jak gabinet weterynaryjny, powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych.


Warunki ogólnoprzestrzenne i budowlane

Gabinet weterynaryjny powinien mieć:

1) odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń gabinetu

2) podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych

3) miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpi...